Skip to content
Tiết kiệm lên tới 249€ khi đăng ký Expatrio Value Package*

About Germany: Sống tại Đức

A german passport

Thị Thực/Visa Đức

Read More

Latest Posts

Văn hóa Đức

Đức là quê hương của hơn 80 triệu người - cũng như là cái nôi của sự đa dạng tôn giáo, phong tục và truyền thống - tất cả những điều tạo nên tinh thần của một quốc gia. Lịch sử..

Read More

Các chi phí sinh hoạt tại Đức

Bất cứ ai có kế hoạch định theo học tại Đức đều phải tìm hiểu và biết chính xác khoản tiền mà họ sẽ cần khi sống ở đó. Để lên kế hoạch cho hành trình thay đổi nơi ở đầy hứng khởi..

Read More