Almanya'da yükseköğrenim için motivasyon mektubunuzun ana bölümü aşağıdaki konulara odaklanmalıdır:

- Kişisel motivasyonunuz/programa olan ilginiz

- Bu üniversiteye başvurma nedenleriniz

- Mesleki ve kişisel nitelikleriniz